Erhvervsnetværket 4000nord

Landsbyrådet har i samarbejde med erhvervsFORUM Roskilde og Roskilde
Kommune taget initiativ til et projekt, som har til formål at afdække muligheder og barrierer for udvikling af bæredygtige erhverv i området.
Vi har fået støtte til projektet fra Roskilde Kommunes Udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering og fra Landdistrikspuljen. 

 

Projektet er en udviklingsproces, hvor vi i fællesskab afdækker muligheder for at skabe et bæredygtigt erhvervsliv i vores område. Vi vil fokusere på afdækning af fælles snitflader for erhvervene i området, og hvordan disse kan udnyttes i en bæredygtig udvikling med fokus på serviceerhverv, håndværk og fødevareklyngen.

Vi vil også undersøge potentialet for deleøkonomi i et område med mange små virksomheder. Projektets resultater vil blive udbredt til det øvrige land.

Vi har inviteret erhvervene i vores nabosogne, Hvedstrup og Gundsømagle til at være med i projektet.

 

Tidslinje

18. juni 2017

Roskilde Kommunes Udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering har bevilget 75.000 til projektet. Vi går derfor nu i gang med at planlægge et forløb. 

Oktober 2017

Landsbyrådet søger supplerende midler gennem Landdistriktspuljen og Sparekassen Sjællands Fond. 

1. november 2017

Workshop om lokalt erhvervssamarbejde, Lindebjergskolen kl. 16-19. Program og tilmelding via ErhvervsFORUM Roskilde

December 2017

Tilsagn om støtte fra Landdistriktspuljen på 87.500 kr.

18. januar 2018

Workshop 19-21. Herringløse Gamle Skole. Invitation og program

22. marts 2018

Workshop i Ågerup Sognegård. Netværket døbt: Erhvervsnetværket 4000nord