top of page
Bolund (2).JPG

Bolund - Bolund peninsula

En geologisk og botanisk naturperle

Bolund er en ca. 12 m høj moræneknold, som ligger ude i fjorden forbundet til land med en smal tange. De mange sten der stikker op over vandoverfladen viser, at Bolund engang har været væsentlig større, men vandet har transporteret det finkornede materiale væk. Øst for Bolund har bølgerne opbygget tangen ind til land af det nedbrudte materiale.  

Den markante morænebakke og strandengen blev fredet i 1941. De er forbundet ved en tange, der er dannet af materiale, der skyller ind fra fjorden. På strandengen kan man opleve en alsidig strandengsvegetation, f.eks. også den giftige lægeplante, bulmeurt. Takket være græssende kvæg holdes plantevæksten nede, så området ikke gror til, og derved har også de lavere planter mulighed for at være med i konkurrencen om lyset. Desuden er der varierende fugtforhold, som giver gode vilkår til forskellige typer planter. I 1999 blev der registreret 129 forskellige arter på Bolund Engen. I selve Bolund-klinten yngler digesvaler. På Bolund er der fundet tegn på en stenalderboplads.

Tæt ved rastepladsen ligger en kæmpesten, frit tilgængelig, på et græsningsoverdrev, Bolundstenen. Den er et stykke skandinavisk grundfjeld, som blev efterladt da isen smeltede (sagnene har dog en anden forklaring) og som er specielt fredet. I Bolundstenen kan du se de flotteste granater indlejret i stribet gnejs. Granat er et højtryksmineral og en halvædelsten dannet dybt i jordskorpen.

Adgang: Fra P-pladsen ved Bolund på Frederiksborgvej, 7 km nord for Roskilde centrum, er der gode adgangsmuligheder til Bolund. Se geokoordinater: Longitude : 12.087845 - Latitude : 55.64191

Faciliteter: Her er informationstavle, parkeringspladser, bord og bænke.

Læs om Bolundstenen her GEUS

SAGN

Det lokale sagn fortæller at jætten ved Kattinge var blevet vred på sin kone, som boede nær Ågerup Kirke. Han mente hun var ham utro. Han kastede en sten efter hende fra Kattinge og den landede på Bolund.

Sagnet blev fortalt sådan i 1946: I engen ved Bolund, kun et lille stykke fra den gamle smedje, ligger der en meget stor sten, der kaldes Bolundstenen. Den er kastet af en troldkvinde fra den anden side af fjorden mod Ågerup kirke. Med lidt god vilje, kan man se aftryk i stenen af hånden, hun kastede med. Da hun nu ikke nåede kirken blev hun vred, tog en langt mindre sten og bandt sit strømpebånd om den. Da hun kaste den mod Kirkerup kirke knækkede båndet, og den nåede knapt i land. Den ligger ude i fjorden i skellet mellem Vejlegård og HP Nielsens gård i Gerdrup. Hun tog nu en større sten end Bolundstenen og kastede efter Gundsømagle kirke. Heller ikke den nåede målet. Stenenligger lidt oppe på land mod Jyllinge mark og kaldes Oddestenen. I den ses riller af rebet, hun kastede med.” (Dansk Folkemindesamling, København (DFS)).

Se Oddestenen 

A geological and botanical nature gem

Bolund is an approx. 12 m high moraine knot, formed of material from the iceage, which lies in the fjord connected to land with a narrow tang. The many stones that rise above the water surface show that Bolund has once been significantly larger, but the water has transported the fine-grained material away. East of Bolund, the waves have built up the tang to land of the broken down material. 

At Bolund, signs of a stone age settlement have been found.

On the beach meadow you can experience a versatile vegetation.

 

Close to the parking lot and freely accessible on the meadow, lies a giant stone, according to Danish conditions, “the Bolund Stone”. It is a piece of Scandinavian rock that was left when the ice melted (the legends have another explanation).

Access: From the parking lot at Bolund on Frederiksborgvej, 7 km north of Roskilde city center, there are good access to Bolund. See geo coordinates: Longitude : 12.087845 - Latitude : 55.64191

Facilities: Here is information board, parking spaces, tables and benches.

bottom of page