top of page
20230317_131140.jpg

Hvem har udsigt til fjernvarme? Hvad bliver prisen? Hvornår kan den evt. komme? Hvad gør de som ikke kan få fjernvarme? Landsbyrådet arbejder for at skaffe svar på de mange spørgsmål der melder sig i lyset af klimakrisen og krigen mellem Ukraine og Rusland.  

Varme

 

Hvordan skal vi få varmen fremover?

 

Fjernvarme, fælles løsninger i mindre landsbyer eller individuelle løsninger? Landsbyrådet forsøger at skaffe svar på de mange spørgsmål, der melder sig i kølvandet på klimakrisen og krigen i Ukraine.

 

Spørgsmålene er mange i lyset af at samfundet gerne vil udfase brugen af olie og gas – og energipriserne er flerdoblet i kølvandet på krigen mellem Rusland og Ukraine. I Landsbyrådet bestræber vi os på at hjælpe den enkelte med bedst mulig oplysning og at skabe muligheder for at tale sammen med naboer – og måske finde sammen om nogle fælles løsninger. Derfor har vi i første omgang arrangeret to borgermøder. Vi hører gerne, hvis du synes der er brug for flere initiativer.

Kontaktperson i bestyrelsen: Jens Pedersen, formand@aaol.dk

Status efter de to møder er:

Ågerup og St. Valby er gul zone. Beregninger i FORS primo 2023 skal afgøre om området kan få fjernvarme

Gundsølille: Ved borgermødet den 23. marts 2023 tog en gruppe borgere initiativ til at undersøge mulighederne for at etablere en egen varmeforsyning, formentlig som et Termonet. Og meget gerne sammen med Lindebjergskolen, der jo som bekendt er Klimaskole. Kontaktperson: Bent Søgaard, tlf. 2966 3206

Tågerup: Snoremark og Roskilde Lilleskole aftalte på samme møde at undersøge om de kan lave noget I fællesskab.

Vi bliver tilbudt fjernvarme

 

Fors' beregninger har vist en positiv økonomi ved fjernvarme i Ågerup/St. Valby under en række betingelser. Vigtigst er at det kræver 70 % tilslutning af ALLE husstande, incl. dem som har investeret i varmepumpe. Vi afventer nu et orienteringsmøde som forventes afholdt i starten af 2024. 

Læs mere

Præsentationer ved borgermøde 23. marts 2023

(Fælles alternativer for de områder der ikke kan få fjernvarme)

Kommunens præsentation ved borgermøde 17. november 2022

(Varmeplanlægning)

Roskilde Kommunes hjemmeside om varmeforsyning

20230323_194130.jpg

Jens Andersen, Gate 21, gav tilhørerne ved borgermødet 23. marts 2023 en god fornemmelse af de praktiske muligheder for at etablere en fælles lokal varmeforsyning. Cirka 50 tilhørere lyttede opmærksomt

bottom of page