top of page
Dobbelt_jættestue_fraFB2.jpg
Dobbelt_jættestue_gravkamre.jpg

Dobbeltdysse i Ågerup

Her kan du kombinere en gåtur i nutiden med et kik på fortiden.

Den dobbelte gravhøj mellem Ågerup og Gundsølille er opført i bondestenalderen omkring 3300 – 3200 før vor tid og benyttet som gravkammer i ca. 400 år. Ved udgravningen i 1876, blev der fundet rester af i alt 80 børn og voksne, samt ben- og flinteredskaber, lerkar og ravperler. Muligt at komme ind i højene. For en jættestue er det usædvanligt at have to gravkamre. Af de ca. 600 jættestuer i Danmark er kun omkring 10% dobbeltjættestuer.

De tomme kamre på ca. 2 x 3 meter og med ståhøjde, er åbne for besøg. Medbring lommelygte.

Adgang til dyssen fra Lindebjergstien, som er en asfalteret cykelsti fra Ågerup til Lindebjergskolen i Gundsølille. Kort efter Skovdalen går man over græsset mellem de to indhegnede dele af det gamle rensningsanlæg. Der er en forklarende tavle ved begyndelsen af marken, lidt fremme er dyssen med en stente over hegnet, en primitiv stige, så du kan komme over.

The double burial mound between Aagerup and Gundsoelille was in the stone age around 3300 - 3200 before our time and used as burial chamber for approx. 400 years. At the excavation in 1876, a total of 80 children and adults were found, as well as bone and flint tools, clay vessels and amber beads. For a barrow it is unusual to have two tombs.

The empty chambers of approx. 2 x 3 meters and with stand height, are open for visits. Please bring a flashlight.

Access from “Lindebjergstien”, which is a paved bicycle path from Ågerup to Lindebjergskolen in Gundsølille. Shortly after Skovdalen you cross the grass between the two fenced parts of the old wastewater treatment plant. There is an explanatory board at the beginning of the field, a little ahead is a fence with a stent, i.e. a primitive ladder, so you get over.

Kort DobbeltDysse_SM.jpg
bottom of page