top of page

Trafikgruppe

Gruppen arbejder med trafiksikkerhed, offentlig transport, cykelstier mv.

Gruppens medlemmer

Kommissorium for trafikgruppen

 

Gruppen arbejder med:

  • Forbedring af sikkerheden på vores veje for små og store trafikanter: Hastighedsdæmpning, sikre kryds, cykelstier og fortove

  • Vedligeholdelse af veje og stier

  • Bedre kollektiv trafik. Gode forbindelser med bussen, ikke bare til Roskilde men også til Høje Taastrup, Gundsømagle og Jyllinge.

Gruppen kan arbejde med at fremme egne forslag og med at få indflydelse på kommunens planer.

Gruppen vil søge at inddrage flest muligt borgere i arbejdet.

Beslutningskompetencen for så vidt angår de principielle spørgsmål ligger hos bestyrelsen, både hvad angår egne forslag og kommentering på kommunens forslag.

 

Økonomi: Evt. lidt midler til at holde møder

bottom of page