top of page
Hvedshøj (4).JPG
Kort Hvedshøj_SM.jpg
Fugletårn Enghave_Hvedshøj (2)_red.jpg
Fugletårn Enghave_Hvedshøj (3)_red.jpg
Fugletårn Enghave_Hvedshøj (5)_red.jpg

Hvedshøj og udsigtstårn

Tur til gravhøjen Hvedshøj og udsigtstårn / fugletårn ved ”Hvedshøj Gravhøj” en eftermiddag eller aften.

Adgang overfor Torbjerggård ved Hvedstrupvej 60, en lille km fra Hvedstrup. Busrute 2016 (Roskilde st. – Ballerup st. i 2018).

Hvedshøj

Hvedshøj er en af de største gravhøje i Roskilde området. Det er en stormandsgrav fra bronzealderen opført omkring 1.400 f.Kr. Ved en udgravning i 1862 blev der bl.a. fundet et guldbelagt bronzesværd.

Der er adgang til at gå op på højen, fra toppen er der en imponerende udsigt.

Botanisk har den store gravhøj har en spændende tørbundsflora med sjældne arter.

Informationstavle på stedet.

Udsigtstårn – Enghave å Tårnet

Når du går ca. 350 m ad en græsdækket sti, som starter på vestsiden af Hvedshøj, så kommer du til et udsigtstårn. Fra tårnet er der udsigt over eng og vådområde ved Enghave å. Mod sydvest kan man være heldig at se modelfly i forskellig størrelse på modelflyvebanen på den anden side af engen.

I vådområdet findes eng- og sumpplanter.

Om eftermiddagen og aftenen har du det bedste udsyn over fuglene, medens du om morgenen har solen lige i øjnene.

Tårnet er bygget i 2004 af Roskilde Amt.

Hunde er velkomne i snor, stien ligger på privat jord.

"Hvedshøj" is one of the largest barrow, an ancient burial mound, in the Roskilde area. It's a great man's grave from the Bronze Age built around 1400 BC.

On a dig in 1862 was, among other things, found a gold-plated bronze sword. There is access to the hill, from the top of which is an impressive view. Information board on site.

The burial mound is located immidiately south of the road "Hvedstrupvej" about one kilometer from the village Hvedstrup. 

Lookout tower

When you walk approx. 350 m along a grassy path, starting on the west side of Hvedshøj, you reach a viewing tower. From the tower there is a view of meadows and wetlands at Enghave river. Towards the southwest, you can be lucky to see model airplanes of different sizes on the model fly lane on the other side of the meadow.

 

Dogs are welcome on a lead, the trail is on private grounds.

bottom of page