Om Ågerup og Omegns Landsbyråd

 

Ågerup og Omegns Landsbyråd er stiftet 20. september 2016. Vi arbejder for at øge områdets synlighed og at fremme aktiviteter og udvikling. 

Landsbyrådet er uafhængig af (organisations- og parti-) politiske interesser.

 

Landsbyrådet er et supplement til de eksisterende foreninger. Vi arbejder for at gøre området mere synligt i kommunen og virker som katalysator for aktiviteter og udvikling. Det handler ikke handler om at nedlægge nogle eksisterende foreninger, men om at bygge noget nyt ovenpå, fx med inspiration fra Gundsømagle og Herringløse Landsbyråd.