top of page
Kildemosesporet_indvielse.jpg

Kildemosesporet

Mellem Ågerup, Hvedstrup og Gundsølille er et afmærket spor på 6,3 km. Sporet er både ad markvej, grusvej, cykelsti og fortov. Kortet viser en mulig forlængelse med 3,5 km ad grusbelagt cykelsti og landevej.

Langs turen er forklarende plancher om planter, dyreliv og kultur.

Du finder et oversigtskort og en kasse med turfoldere på P-plads foran kirken i Ågerup (Ågerupvej 34) og i Gundsølille hvor Nordgårdsvænget og Kildevanggårdsvej møder Gundsølillevej.

En elektronisk version kan du hente på Spor.dk

Between Aagerup, Hvedstrup and Gundsoelille is a marked trail of 6.3 km. The trail is both via the paved road, gravel road, bike path and sidewalks. The map shows a possible extension with 3.5 km of gravel-covered cycle path and country road.

Along the trip there are explanatory boards about plants, wildlife and culture (in Danish). 

You will find an overview map and a box of lieflets in the parking lot in front of the church in Aagerup (Aagerupvej 34) and in Gundsoelille where Nordgaardsvaenget and Kildevanggaardsvej meet Gundsoelillevej.

An electronic version can be downloaded from the link here

bottom of page