top of page

Arrangementer og lokal udvikling

 

Gruppen arbejder for lokale arrangementer og udvikling af fritidsaktiviteter.

Arbejdsgruppens medlemmer

Kommissorium

Udvalgets formål er at styrke lokalsamfundet igennem forskellige former for aktiviteter og lokal udvikling af projekter af mere blivende karakter, som kan opbygge relationer mellem borgerne.

Udvalget består af repræsentanter for Ågerup og Omegns Landsbyråd og frivillige fra lokalområdet. Endvidere kan udvalget ad hoc samle undergrupper til bestemte projekter.

Beslutningskompetencen for så vidt angår brug af penge og igangsættelse af projekter ligger i bestyrelsen, ligesom bestyrelsen kan fastsætte overordnede rammer for aktiviteter.

Udvalgets rolle kan være entreprenør rollen, så vi løber tingene i gang og herefter overdrager dem til institutioner eller foreninger, som har interesse for emnet. Vi fortsætter med at være en del af projektet, når vi forventer at projektet kan køre selvstændigt uden en tovholder trækker vi os ud.

Arbejdet skal foregå i tæt samarbejde med og som et supplement til lokalområdets  foreninger og institutioner.

De forskellige aktiviteter tilrettelægges så vidt muligt så de tilsammen rammer alle aldersgrupper.

Udvalget kan igangsætte enkelte aktiviteter, løbende arrangementer og projekter af mere varig karakter hvor der enten er udnævnt en tovholder uden for bestyrelsen eller hvor en fra bestyrelsen er tovholder.

Økonomi:

  • Tilskud fra Folkeoplysningsudvalget og forskellige relevante udvalg i kommunen

  • Brugerbetaling - entreindtægter

  • Fonde

  • Kontingentmidler.
     

Godkendt på bestyrelsesmødet 7. februar 2018

bottom of page