top of page
Salvadparken

Salvadparken - The Salvad Park

Ved Hove Å, 10 km nord for Roskilde centrum, ligger Salvadparken i et smukt kuperet terræn, lige ned til Roskilde fjord. Her er shelter,”kryb-i-skjul”, naturlegepladser, strandeng og en fin udsigt ud over vandet.

Infotavle på stedet. Hunde i snor må medtages.

Faciliteter: To sheltere med plads til otte personer. Ved shelterne er bålpladser, et par borde og bænke samt et muldtoilet og en vandpost med drikkevand.

Adresse: Frederiksborgvej 501, 4000 Roskilde (A6) mellem Risø og Jyllinge). På cykel følg den mærkede rute ”Fjordstien” nr 40. Geokoordinater: Longitude : 12.112353999 , Latitude : 55.721158

Sådan booker du et shelter

Du går ind på friluftsguiden.dk, og under overnatning finder du shelterpladser. De bookbare sheltere er fremhævet med gul baggrundsfarve.

Du booker et antal pladser i en bestemt shelter og får så automatisk tilsendt et bevis.

Muligheden for bookning skulle gøre, at flere kan få glæde af shelterne og ikke mindst være sikre på at have en plads, når de skal bruge den.

Shelterpladserne kan generelt benyttes frit, men hvis der kommer gæster, som har booket shelteren, har de fortrinsret til pladsen.

Læs mere - read more

The Salvad Park is situated at Hove Å, 10 km north of Roskilde center, lies Salvadparken in a beautiful softly hilly terrain, right down to Roskilde fjord. Here are primitive shelters, nature playgrounds, a small beach bed and a nice view over the water.

Info board on site. Dogs must be in line.

Facilities: Two shelters with room for eight people. Next to the shelters there are camp fire, a couple of tables and benches, a mull toilet and a water station with drinking water.

Address: Frederiksborgvej 501, 4000 Roskilde (A6) between Risoe and Jyllinge). By bike follow the marked route "Fjordstien" nr 40. Geo coordinates: Longitude: 12.112353999, Latitude: 55.721158

How to book a shelter

You go to friluftsguiden.dk, at “Overnatning” you will find shelter places. The bookable shelters are highlighted with yellow background color.

You book a number of persons in a specific shelter and will then automatically receive a proof.

The possibility of booking should make it possible for more people to enjoy the shelters and, in particular, be sure to have a seat when they need it.

The shelters may generally be used freely, but if there are guests who have booked the shelter, they have priority over the place.

bottom of page