top of page
maal.jpg
Kildemosesporet_indvielse.jpg
Cykelsti_StValbyvej.JPG

Mål og visioner

 

Vision

Vi arbejder for at styrke det lokale sammenhold ved at fremme aktiviteter og udvikling, samt øge områdets synlighed overfor kommunen.

​Mission

Vi vil skabe mere synlighed for området hos Roskilde kommune. Vores mission er at virke som katalysator for aktiviteter og udvikling i Ågerup og de omkringliggende landsbyer (Gerdrup, Gundsølille, Hvedstrup, Kirkerup, Lille-og Store Valby, Tågerup, Østrup, Østrup Holmene) ved at arrangere, søge midler, samle, dele og kommunikere viden og erfaring videre ud til gavn for beboerne i Ågerup og omegn.

 

Hvad arbejder Landsbyrådet for?

 

Sikker trafik

Cykelstier hvor der er behov. Vi arbejder for at skabe et sammenhængende net af cykelstier. Aktuelt har vi prioriteret følgende ønsker:

 1. Store Valbyvej fra Gundsølille til Østrup

 2. Gundsølillevej fra Gundsølille til A6

 3. Slæggerupvej fra Ågerup til Trekroner

 4. Forbindelse fra til Lille Valbyvej til Risø Huse

Hastighedsbegrænsning, hvor det opleves at bilerne kører for hurtigt. Skiltning og evt. chikaner, gerne smart og pænt, fx blomsterkasser eller vejtræer

Sikring af farlige steder

 • sikring af Østrupkrydset (2018)

 • Udkørsel fra Kirkerupvej til St. Valbyvej.
   

Vedligehold af veje, fortove og cykelstier

- Årligt møde med kommunens Afdeling Veje og Grønne Områder

Bedre kollektiv trafik

Bedre busforbindelser

 • Bevarelse af natbusser (2018)

 • Bevarelse af busser under vejarbejde (2016)

 • Bedre betjening af vores område.
   

Adgang til det åbne land

Vi arbejder for at (gen-) skabe spor og stier for gående, cyklende (og ridende)

 • Kildemosesporet er et godt eksempel, omend det blev skabt i 2014 før Landsbyrådet blev etableret.

 • Vi vil løbende være på udkig efter andre muligheder
   

Flere aktiviteter for alle i lokalområdet

(”Gang i Ågerup og omegn”)

 • Gode sociale arrangementer, gerne i samarbejde med andre (lokale) aktører

 • E-sport for unge

 • Integration gennem mad og aktiviteter

 • Fælles nyttehaver og frøbibliotek

 • Etablering og vedligehold af hundeskov

 • Etablering og vedligehold af SkatePark

 • Etablering og vedligehold af Kildemoseparken

 • Bedre legeplads ved Impulsen (2018)

 • Renovering af Strandparken (2018)

 • Borde og bænke i lokalområdet

 • Juletræ på Butikstorvet

 • Præstegårdshaverne

 • Landsbyvandring.

 

Bedre muligheder for det lokale erhvervsliv

Landbyrådet har været aktiv i at skabe erhvervsnetværket, 4000nord, som har:

 • Øget den indbyrdes kommunikation og selvbevidsthed mellem vores erhvervsdrivende. 

 • Bevirket at området og dets erhverv er blevet mere synlige,

Der er formuleret en strategi for at fastholde og tiltrække erhverv til området 

Disse aktiviteter vil blive forsøgt fastholdt.
 

Fremme miljø, natur og klima

 • oprensning af Kildemosesøen

 • årlig dag hvor vi samler affald

 • fremme af den vilde natur, ”Vild med Vilje”

 • Repair Café

 • Arrangementer der skaber opmærksomhed om natur- og miljøværdier

 • Arrangementer der skaber opmærksomhed om muligheder for at skifte til grøn energi

  Vi går kun ind i sager, der angår miljø generelt, mens mindre sager med stort konfliktpotentiale ikke er foreningens sag.
   

Bevarelse af landsbyernes miljø

Vi bakker op om de lokale skoler, daginstitutioner, butikker mv.

Forskønnelse af Ågerup Butikstorv

Vi støtter kommuneplanens mål om at:

 • At områdets landsbymiljøer og landsbyernes afgrænsninger bevares. Vi støtter dog den igangværende udbygning ml Ågerup og St. Valby for at opretholde grundlaget for butik, skoler og daginstitutioner

 • At landsbyerne skal fremmes som attraktive bosteder

 • At kommunen vil støtte dannelsen af landsbyklynger, hvor vi i Ågerup og omegn fremhæves som pionerer

 • At landsbyerne så vidt muligt understøttes af kollektiv trafik- og energiforsyning samt digital infrastruktur.

Vi arbejder for at få flere mindre boliger, som er egnede for pensionister, så folk kan blive boende i lokalområdet hele livet.

Bedre internet- og mobilforbindelser

Vi arbejder for at udbrede bedre internetforbindelse til alle.

 

Lokalt samarbejde

Vi samarbejder med områdets lokale foreninger og institutioner for at skabe bedst muligt sammenhold og bredere baggrund for aktiviteter:

 • Vi deltager i netværket Gundsø Syd

 • Vi holder regelmæssige møder med Idrætsforeningen, Kirken og Hallen

 • Vi bidrager aktivt til Fællesbladet.
   

Vi arbejder for bedre mobildækning gennem opstilling af flere mindre sendere på steder hvor de ikke skæmmer lokalmiljøet.

Flere medlemmer

Vi arbejder for flere medlemmer. Jo flere vi er, des bedre bliver vi hørt.

Godkendt på Generalforsamlingen 21. juni 2021

bottom of page